خدمتی جدید از تخفیف وب

تسهیلات، ویژه همگان در سراسر کشور

شرکت همراه رفاه ایرانیان، مالک برند تجاری تخفیف وب، در راستای عمل به وظیفه اجتماعی خود در جهت ارائه خدمات مختلف حمایتی به مشترکین عزیز مجموعه تخفیف وب، اقدام به ارائه تسهیلات مختلف بانکی با شرایط آسان، بدون ضامن و بدون پیش پرداخت نموده است.
پرداخت وام و تسهیلات مختلف در قالب خرید کالا، خرید لوازم الکترونیکی، خرید خودرو، سند ملکی و … می‌باشد که در ادامه به تفکیک به آن اشاره خواهد شد.

ویژگی ها

 • بدون نیاز به ضامن
 • بدون پیش پرداخت
 • باز پرداخت 12 ماهه
 • سود ماهیانه 4%
 • پرداخت اقساط هر ۳ ماه یکبار با چک
 • حداکثر مدت زمان پرداخت 10 روز

  شرایط لازم جهت دریافت تسهیلات

 • نداشتن چک برگشتی و اقساط معوق بانکی
 • داشتن دسته چک صیادی
 •  داشتن مدارک شغلی معتبر

ویژگی ها

 • بدون نیاز به ضامن
 • بدون پیش پرداخت
 • باز پرداخت 12 ماهه
 • سود سالیانه 21%
 • پرداخت اقساط هر ۳ ماه یکبار با چک

  شرایط لازم جهت دریافت تسهیلات:

 • نداشتن چک برگشتی و اقساط معوق بانکی
 • داشتن دسته چک صیادی
 •  داشتن مدارک شغلی معتبر

ویژگی ها

 • بدون نیاز به ضامن
 • بدون پیش پرداخت
 • باز پرداخت 10 ماهه
 • سود ماهیانه 5%

  شرایط لازم جهت دریافت تسهیلات

 • نداشتن چک برگشتی و اقساط معوق بانکی
 • داشتن دسته چک صیادی
 • ارائه یک برگ چک صیادی بابت ضمانت
 •  داشتن مدارک شغلی معتبر
 • گردش حساب مناسب

ویژگی ها

  • تا سقف 99 میلیون تومان بدون نیاز به ضامن
  • از سقف 99 میلیون تا ۵۰۰ میلیون با یک ضامن
  • از سقف ۵۰۰ میلیون به بالا ضمانت وثیقه ملکی
  • باز پرداخت ۳۶ ماهه
  • سود سالیانه 28 درصد
  • پرداخت اقساط هر ۳ ماه یکبار با چک

شرایط لازم جهت دریافت تسهیلات

 •  نداشتن چک برگشتی و اقساط معوق بانکی
 • داشتن دسته چک صیادی
 • داشتن مدارک شغلی معتبر
 • تامین 6۰% قیمت خودرو درخواستی بصورت نقدی

ویژگی ها

  • تنها با یک ضامن
  • باز پرداخت ۲۴ ماهه
  • سود ۲%ماهیانه
  • دریافت تسهیلات بصورت ضربدری تا سقف 200 میلیون تومان

شرایط لازم جهت دریافت تسهیلات:

 • پرداخت یک فقره چک صیادی توسط وام گیرنده یا ضامن
 • نداشتن چک برگشتی و اقساط معوق بانکی
 • داشتن مدارک شغلی معتبر
 • گردش حساب مناسب

ویژگی ها

 • بدون نیاز به ضامن
 • بدون پیش پرداخت
 • بدون نیاز به چک یا سفته
 • باز پرداخت ۲۴ ماهه
 • سود ۴%ماهیانه

شرایط لازم جهت دریافت تسهیلات:

داشتن موجودی حداقل ۲۰۰ هزار تومانی حکمت کارت

ویژگی ها

 • بدون نیاز به ضامن
 • بدون پیش پرداخت
 • باز پرداخت ۲۴ ماهه
 • سود ۲8% سالیانه

شرایط لازم جهت دریافت تسهیلات:

 •  نداشتن چک برگشتی و اقساط معوق بانکی
 • داشتن دسته چک صیادی
 • داشتن مدارک شغلی معتبر
 • گردش حساب مناسب

ویژگی ها

 • بدون نیاز به ضامن
 • بدون پیش پرداخت
 • باز پرداخت ۳۶ ماهه
 • سود ۲۱%سالیانه
 • پرداخت اقساط هر ۳ ماه یکبار با چک
 • شرایط لازم جهت دریافت تسهیلات:

 • نداشتن چک برگشتی و اقساط معوق بانکی
 • داشتن دسته چک صیادی
 • داشتن مدارک شغلی معتبر
 • گردش حساب مناسب

ویژگی ها

 • بدون نیاز به ضامن
 • بدون پیش پرداخت
 • باز پرداخت ۲۴ ماهه
 • سود ۲1% سالیانه
 • پرداخت اقساط هر سه ماه یک بار با چک

شرایط لازم جهت دریافت تسهیلات:

 •  نداشتن چک برگشتی و اقساط معوق بانکی
 • داشتن دسته چک صیادی
 • داشتن مدارک شغلی معتبر
 • گردش حساب مناسب

ویژگی ها

 • بدون نیاز به ضامن
 • بدون پیش پرداخت
 • باز پرداخت 12 ماهه و ۲۴ ماهه
 • سود ۲8% سالیانه

شرایط لازم جهت دریافت تسهیلات:

 •  نداشتن چک برگشتی و اقساط معوق بانکی
 • داشتن دسته چک صیادی
 • داشتن مدارک شغلی معتبر
 • گردش حساب مناسب

ویژگی ها

  • بدون نیاز به ضامن
  • بدون پیش پرداخت
  • باز پرداخت ۵ ساله و ۱۰ ساله
  • سود 18% سالیانه
  • پرداخت اقساط هر ۳ ماه یکبار با چک
  • قابل دریافت بصورت مضاربه ای

شرایط لازم جهت دریافت تسهیلات:

 • نداشتن چک برگشتی و اقساط معوق بانکی
 • داشتن دسته چک صیادی
 •  داشتن مدارک شغلی معتبر
 • گردش حساب مناسب
 • داشتن سند تک برگ
 • داشتن پایان کار
 • ارزش ملک ۱ میلیارد تومان به بالا

ویژگی ها

  • بدون نیاز به ضامن
  • بدون پیش پرداخت
  • باز پرداخت 3 ساله 
  • سود 3% ماهیانه
  • پرداخت اقساط هر ۳ ماه یکبار با چک
  • قابل دریافت بصورت مضاربه ای

شرایط لازم جهت دریافت تسهیلات:

 • نداشتن چک برگشتی و اقساط معوق بانکی
 • داشتن دسته چک صیادی
 •  داشتن مدارک شغلی معتبر
 • گردش حساب مناسب
 • داشتن سند تک برگ
 • داشتن پایان کار
 • ارزش ملک ۱ میلیارد تومان به بالا

تخفیف وب ; همراه خاص شما

جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت تسهیلات با شماره های ۰۲۱۶۶۵۲۴۸۲۶ و ۰۹۳۵۶۵۴۵۶۹۹ تماس حاصل فرمایید.​

جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت تسهیلات با شماره های ۰۲۱۶۶۵۲۴۸۲۶ و ۰۹۳۵۶۵۴۵۶۹۹ تماس حاصل فرمایید.​