معرفی تخفیف وب

شرکت همراه رفاه ایرانیان با نام برند تجاری تخفیف وب با استعانت از خداوند متعال و با هدف کمک به صرفه جویی در هزینه های اقتصادی مردم بزرگوار این مرز و بوم، با بکارگیری نیروی انسانی متخصص و همچنین با بهره مندی از تکنولوژی روز دنیا خود را متعهد به پیشبرد این اصل مهم میداند که عبادتی بالاتر از خدمت به خلق خداوند نیست و در راستای التزام عملی به همین اصل مهم اقدام به طراحی و اجرای طرح کشوری تخفیف وب نموده است.

مزایای عقد قرارداد

مزایای عقد قرارداد با تخفیف وب برای خدمات دهندگان (صاحبان تمامی اصناف و مشاغل)

درخواست همکاری

تخفیف وب ; همراه خاص شما