تخفیف وب

قوانین و مقررات

قوانین و مقررات

کلیه کاربرانی که قصد عضویت در سایت و خریداری کارت طلایی تخفیف وب را دارند، باید مفاد این قوانین و مقررات را کامل مطالعه و سپس اقدام به عضویت و خرید کارت طلایی تخفیف وب از سایت کنند. خرید کارت طلایی تخفیف وب به منزله مطالعه و قبول شرایط خرید و قوانین و مقررات مربوطه است.

تخفیف وب ; همراه خاص شما